-
SHS > Bransjer > Sikkerhetsløsninger for skoler og universiteter

Tryggere skoler med sikkerhet fra SystemHouse Solutions

Moderne alarmsikring, adgangskontroll og besøksregistrering er svært viktig for skoler og utdanningsinstitusjoner, som ofte består av flere bygninger og avdelinger der det til enhver tid er mange lærere, forelesere, studenter, elever og besøkende som beveger seg rundt. SystemHouse Solutions’ komplette og skreddersydde sikkerhetsløsninger for skoler og universiteter gir trygghet for medarbeidere, studenter/elever og besøkende døgnet rundt.

Komplette sikkerhetsløsninger for skoler og universiteter

SystemHouse Solutions har mange års erfaring med å bygge solide, brukervennlige og pålitelige alarm- og adgangskontrollsystemer og besøksregistreringssystemer for skoler og universiteter. I dag brukes sikkerhetsløsningene våre ved seks av ti svenske universiteter, samtidig som produktene våre sikrer en lang rekke grunnskoler i hele Norden. Produktene fra SystemHouse Solutions er utviklet for å være brukervennlige, pålitelige og praktiske og gjør hverdagen enklere for medarbeidere, studenter/elever og besøkende på universitetsområder og skoler.

Alarmsikring, adgangskontroll og besøksregistrering integrert i én samlet løsning

Et skoleområde trenger fleksible og pålitelige sikkerhetssystemer. Skolen har mange fellesområder der det beveger seg mange mennesker. Samtidig må medarbeidere og elever kunne gå inn på bestemte deler av skolen. Videre må det gå raskt og være enkelt å evakuere området i et nødstilfelle.

Alarm- og adgangskontrollsystemer

Med mange mennesker i omløp er behovet stort for å begrense tilgangen til ulike deler av skoleområdet. Dette kan være klasserom, administrasjonsbygninger, bestemte korridorer eller kantiner.

Integra-systemet kombinerer alarm og adgangskontroll i samme plattform. Tilgangsrettighetene tildeles individuelt, ut fra hvilke områder den enkelte skal kunne ha tilgang til. Alarmsystemet styres via samme kortleser som adgangskontrollen, noe som både er praktisk og effektivt.

Besøksregistrering

Hver dag kommer flere utenforstående besøkende til skolen/universitetet. Check In besøksregistrering har mange smarte løsninger for en sømløs besøksflyt som gjør hverdagen enklere for både resepsjonister og besøkende.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Med en omfattende sikkerhetsløsning for adgangskontroll er sikkerhetsnivået hevet og håndteringen av kort og tillatelser blitt lettere ved SLU.

Mange av Nordens mest krevende virksomheter setter sin lit til vår sikkerhetsekspertise

Det er ingen tilfeldighet at produkter fra SystemHouse Solutions brukes både på sykehus, i kriminalomsorg, på museer, fabrikker og i kontorbygg over hele Skandinavia. Med våre smarte løsninger er du garantert pålitelig og avansert sikring av eiendom og mennesker, hele døgnet. Vi er veldig stolte av alle de fornøyde kundene våre, og her kan du møte noen av dem.

Vis alle kundexempler

Kontakt oss for
mer informasjon

Send en melding