-
SHS > Bransjer > Sikkerhetsløsninger for stat og kommune > Alarm- og adgangssystemer for stat og kommune
stat_och_kommun_003

Gjør det enkelt med ett sikkerhetssystem for alle enheter

Stor eiendomsmasse, spredte enheter og mange medarbeidere. Det er typiske trekk ved offentlig sektor. SystemHouse Solutions’ alarm- og adgangskontrollsystemer samler alt av sikkerhetsløsninger i én plattform, noe som gir enklere administrasjon og skalerbar funksjonalitet.

Alarm- og adgangskontrollsystemer for brukere i stat og kommune

I en kommune ligger enheter og avdelinger ofte spredt, og det krever et fleksibelt og smart sikkerhetssystem som er lett å administrere. Med Integra fra SystemHouse Solutions får du en pålitelig og skalerbar sikkerhetsplattform der funksjoner som adgangskontroll, innbruddsalarm, brannvarsling og besøksregistrering kan styres fra samme sted.

partners2-1

Et tryggere samfunn for både medarbeidere og innbyggere

Offentlig sektor er organisert på en måte som krever fleksible sikkerhetssystemer med funksjoner som dekker mange behov. En kommune har typisk mange driftsenheter og relativt stor eiendomsmasse. Bruker man samme sikkerhetssystem i alle enheter, kan kommunen drive mer effektivt og samtidig gjøre hverdagen enklere for medarbeiderne sine.

SystemHouse Solutions for brukere i stat og kommune

Kommunale aktiviteter

Allerede i dag er det mange kommuner som bruker Integra-plattformen fra SystemHouse Solutions som sikkerhetsløsning. Plattformen er fleksibel og skalerbar og svært enkel i bruk, og det er lett å legge inn nye funksjoner når nye brukere og oppgaver kommer til. Innbruddssikring og adgangskontroll kan styres fra samme kortleser, og i tillegg kan alt fra brannsikring til besøksregistrering integreres i Integra-plattformen. Dessuten er adgangskontrollsystemet laget for å kunne håndtere store volumer og mange brukere.

Trygg användning av kommunala fastigheter

I många kommuner upplåts delar av fastigheter för idrott och annat föreningsliv. För att underlätta hanteringen och skapa en trygg, säker passage finns en särskild bokningsmodul som används i många kommuner. Modulen, som är helt integrerad i Integraplattformen, används av privatpersoner och föreningar vid bokning av till exempel en gymnastiksalar. Lösningen går ut på att passersystemet läser av de tider som bokningar ligger, till exempel att personer skall komma in i en sal kl 16 och lämna kl 18. Identitetsbäraren, till exempel en tagg, blir då automatiskt kodad med de tider som är bokade i systemet.

Statlige virksomheter

Sammen med partnerne våre har SystemHouse Solutions oppgradert sikkerheten ved flere fengsler i Skandinavia i løpet av de siste fem årene. Fengsler er spesialtilpassede miljøer med ekstra strenge krav til sikring, funksjonalitet og fleksibilitet, og trenger avanserte tekniske løsninger med unike integrasjoner. Kombinasjonen av Integra-plattformen og visningsprogrammet Artifex gir den fleksibiliteten, sikkerheten og funksjonaliteten som kreves. Tilgangsforespørsler, interntelefoner, overfallsalarmer, rømningsalarmer, kameraovervåkning, kortlesere og brann- og innbruddsalarmer er integrert i samme høyteknologiske plattform.

Karolinska Institutet, KI

Utviklingen av flere spesialfunksjoner i Integra adgangskontroll og sømløs besøksflyt med Check In besøksregistrering har gitt Karolinska Institutet i Sverige et sikringssystem av topp kvalitet.

Mange av Nordens mest krevende virksomheter setter sin lit til vår sikkerhetsekspertise

Det er ingen tilfeldighet at produkter fra SystemHouse Solutions brukes både på sykehus, i kriminalomsorg, på museer, fabrikker og i kontorbygg over hele Skandinavia. Med våre smarte løsninger er du garantert pålitelig og avansert sikring av eiendom og mennesker, hele døgnet. Vi er veldig stolte av alle de fornøyde kundene våre, og her kan du møte noen av dem.

Kontakt oss for
mer informasjon

Send en melding