(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WP2D4D6');
-
SHS > Kundestøtte > Kundeexempler > Sykehus > Region Östergötland

Östergötlands län – 15 år med vellykket bruk av Integra

Det hele begynte med byggingen av et nytt hus for kreftbehandling ved Linköping universitetssykehus, der Integra ble installert som innbruddsalarm- og adgangskontrollsystem. I dag, 15 år senere, er Integra-systemet den mest brukte løsningen i Östergötlands län, der det holder styr på nesten 8800 dørmiljøer, 12 000 alarmpunkter og rundt 60 000 aktive kort ved ulike offentlige virksomheter i länet.

universitetssjukhuset-i-linkping

Region Östergötland

Östergötlands läns mest omfattende oppgave er å tilby innbyggerne helse- og tannlegetjenester. Helsesektoren og tannlegesektoren i länet sysselsetter til sammen om lag 13 000 mennesker, og det gjør Östergötlands län til regionens største arbeidsgiver. Länsadministrasjonen i Östergötland er dessuten länets største eiendomsbesitter. Helsetilbudet i länet består av primærhelsetjeneste, akuttmottak og spesialisthelsetjeneste. I primærhelsetjenesten er det ca. 40 helseinstitusjoner som drives enten av det offentlige eller av private på vegne av Östergötlands län.

Spredt utover hele Östergötlands län ligger det rundt 40 tannklinikker innenfor allmenn tannpleie, spesialisttannpleie og sykehusbasert tannpleie, som skal sørge for god tannhelse for hele befolkningen.

kortlsare-med-monteringsvinkel

Hvorfor Integra?

Björn Hult, eiendoms- og sikkerhetssjef i Östergötlands län, forklarer hvorfor de valgte Integra for nesten 15 år siden:

Da vi skulle bygge et nytt hus for kreftbehandling ved Linköping universitetssykehus i 2006, ble det kjøpt inn et system for adgangskontroll og innbruddssikring til dette. Deretter ble løsningen utvidet til andre deler av sykehuset etter hvert som behovet oppsto. Systemintegratoren, Bravida, foreslo Integra, som viste seg å bli den mest kostnadseffektive løsningen sett opp mot funksjonalitet og krav. Først ble det anslått at det ville være snakk om rundt 500 dørmiljøer. Knappe 15 år senere ser vi at vi har nesten 8800 dørmiljøer, ca. 400 sentrale enheter og 12 000 alarmpunkter fordelt på alle eiendommene i länet.

240_f_224173795_7gujeo0bwb5evnk6mxdvctsrx6q8xcvv

Enkel administrasjon med smarte integrasjoner

Hvor mange kortbrukere har dere i Östergötlands län?

I systemet har vi rundt 60 000 aktive kort som brukes av medarbeidere, entreprenører, leverandører, familiemedlemmer og studenter. Via Easy Connect har vi integrert Integra med personallistene våre, slik at vi kan registrere personopplysninger, kortdetaljer, arbeidssted, arbeidsoppgaver, yrkestittel og så videre. Dette for å automatisere arbeidet med tilgangsrettigheter i så stor grad som mulig.

Vi importerer også informasjon om studenter og fagkoder via Easy Connect, slik at tildelingen av tilgangsrettigheter for studenter kan skje automatisk. Vi har vår egen kundetjeneste for hele länet som hjelper oss med administrasjonen der vi ikke har standardiserte adgangssoner, og som hjelper virksomheter som vil endre elementer, alarmer eller tidsintervaller for dørlåser.

kortlsare-tagg2

Behovet for et system som er utformet for komplekse anlegg

Hvilke fordeler har Integra gitt i de 15 årene Östergötlands län har brukt det?

Da vi først bestilte Integra-systemet, var teknisk sikkerhet noe nytt for länsadministrasjonen. Vi visste nok ikke nøyaktig verken hva vi trengte eller bestilte, og tidligere måtte jo hver eneste virksomhet kjøpe sitt eget system. Når vi nå ser på hvordan ting har utviklet seg, med alle utvidelsene, er vi veldig glade for at det var Bravida og Integra som vant anbudskonkurransen i 2006. Jeg er overbevist om at vi ikke ville ha vært der vi er i dag, eller kommet oss dit vi er på vei, hvis vi hadde gått for et annet system.

Vi driver en stor og kompleks virksomhet med høye krav til sikkerhet og adgangsstyring. Vi trenger et system som er skreddersydd for oss og som oppfyller alle kravene våre, og det har vi fått med Integra. Integra er dessuten enkelt å bruke, selv om det er avansert. For en stor og kompleks virksomhet som vår er det helt avgjørende å ha mulighet for fleksibel tidsstyring, logiske uttrykk, lesning av kort med ulike teknologier i samme kortleser, standardfunksjoner som avlåsning, transport av flytende nitrogen, gulvkontroll for heiser, karanteneløsninger (til bruk i laboratorier), nødavlåsning av hele eiendommer i én operasjon og integrasjonsløsninger. Integrasjonssystemet er dessuten svært pålitelig. Vi har hatt få problemer, og det er da også et krav når et system skal installeres på dører som helsepersonell må løpe gjennom når de skal redde liv. Her er også den såkalte VIP-funksjonen en suksessfaktor – ved at intensivpersonalet ikke behøver å bruke en PIN-kode i kortleseren, selv om sikkerhetsnivået i kortleseren krever dette av alle andre brukere.

partners

Tydelig dialog og omfattende systemutvikling

Hvilke utfordringer har dere støtt på underveis?

Integra-systemet brukes over hele länet og er fullt installert i de tre sykehusene våre og de fleste andre helseinstitusjonene. Når det oppstår behov for et nytt sikkerhetssystem andre steder i organisasjonen, er det Integra vi installerer.

Vi hadde noen mindre utfordringer da vi skulle bytte ut de gamle systemene med Integra – hovedsakelig med migrering av data fra de eksisterende systemene, samt med eldre dører. Heldigvis har vi hatt en svært god dialog med Bravida, som har tatt utfordringene på strak arm og utviklet løsninger på dem. Måten Integra-systemet er utformet på, gjør det dessuten enkelt å bytte ut gamle systemer, siden alt kan gjøres ferdig før man faktisk bytter ut kortleserne. Jeg vil også nevne at en annen viktig grunn til at vi bruker Integra, er at Bravida eier systemet selv. De har over flere år vist at de investerer i omfattende utvikling og fremtidssikring av systemet, og i tillegg har vi som kunder muligheten til å påvirke utviklingen.

Kontakt oss for
mer informasjon

Send en melding