(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WP2D4D6');
-
SHS > Kundestøtte > Kundeexempler > Skoler og universiteter > Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Kostnadsbesparelser og mer effektiv passering ved SLU med Integra-plattformen

Med Integra-plattformen har SLU gått fra ulike sikkerhetsløsninger ved de forskjellige lokalitetene rundt om i Sverige til én felles løsning. Dette har ikke bare gitt bedre sikkerhet, men også mer effektiv håndtering av kort og tillatelser.

milj-o-hllbarhet-lr

SLU – akkumulert kunnskap om bærekraftig bruk av biologiske ressurser

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har et solid kunnskapsmiljø innenfor miljø, naturvitenskap og bærekraftig bruk av biologiske naturressurser.
Her forskes det på alt fra gener og molekyler til biologisk mangfold, dyrehelse, bioenergi og matforsyning. I tillegg jobbes det mye med sosial planlegging, bærekraftig by- og distriktsutvikling samt globale problemstillinger som klimaendringer.
SLU driver virksomhet på om lag 30 steder rundt om i Sverige og har rundt 3000 ansatte, 5000 fulltidsstudenter og 700 forskere, i tillegg til midlertidig ansatte og gjesteforskere.

kortlsare-tagg2

Et stort behov for en felles sikkerhetsplattform

Før Integra ble installert ved SLU, brukte alle lokalitetene rundt om i Sverige sine egne sikkerhetsløsninger for adgangskontroll og alarmsikring. Ettersom hver enhet administrerte sitt eget system, var utgiftene til vedlikehold og support kommet ut av kontroll. Videre var denne måten å organisere sikkerheten på sårbar, ettersom hele systemet var avhengig av én nøkkelperson.
Mindre systemer og utfordringen med å holde på nødvendig kompetanse førte til unødvendig høye utgifter. I tillegg førte mangelen på en tydelig sikkerhetsstrategi til ubalanse i forholdet mellom de ulike lokalitetene. Dessuten gjorde mangelen på kompetanse at man ikke hadde kontroll på hvordan innkjøpene foregikk.

SLU gjorde en analyse av systemene som fantes på markedet og undersøkte hvordan andre universiteter og virksomheter med mange ansatte og stor personflyt hadde løst utfordringen. SLU ville ha riktig sikkerhetsnivå til riktig pris, og valget falt på SystemHouse Solutions’ sikkerhetsløsning Integra.

ki

Og resultatet? Lavere utgifter og bedre sikkerhet

Fordi løsningen ble ett felles system for hele SLU, har utgiftene sunket betydelig, mens sikkerheten samlet sett har blitt svært mye bedre. Takket være sentral styring og strukturerte prosesser for håndtering av kort og tillatelser, er dagens system mye mer effektivt. Noen prosesser kjøres nå automatisk via studentportalen, og det har betydd mindre arbeidsbyrde og dermed innsparinger. I dag har SLU full kontroll på utgifter, utvikling, sikkerhetsnivåer og så videre.
Neste skritt vil være å utvide automatiseringen til også å gjelde ansatte, samt å gå videre med bruken av smarttelefoner slik at man i fremtiden ikke trenger kort i det hele tatt.

tillvxtverket

Integra-systemet ved SLU, i tall

  • 140 adgangskontrollenheter
  • 7000 alarmpunkter
  • 15 000 aktive kort
  • 1400 kortlesere