-
SHS > Produkter > Besøkssystem

Trygg og effektiv besøksflyt med Check In besøkssystem

Check In besøkssystem brukes i en lang rekke kontorbygg, fabrikker og virksomheter i Norden. Systemet er spesielt utviklet for å gjøre hverdagen enklere for resepsjonister og sikkerhetsvakter, slik at de kan konsentrere seg om kundeservice og sikkerhet. SystemHouse Solutions har solid erfaring med og kunnskap om hva som gir en trygg besøksflyt og hjelper deg med å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene. Med Check In sparer du penger samtidig som du trygger både medarbeidere og besøkende og kan tilby moderne og god service.

Sømløs innsjekk med QR-koder

Det blir ikke enklere enn dette!

Denne videoen viser hvor sømløst Check In besøksregistrering fungerer når et besøk kommer til resepsjonen og bruker en QR-kode til å registrere seg i en selvbetjent terminal. I dette tilfellet får besøket også passere adgangssperren ved hjelp av adgangsbeviset som er skrevet ut fra Check In.

Digitaliser besøksflyten for optimal sikkerhet, service og effektivitet

Om Check In
Check In besøksregistrering gjør hverdagen enklere for resepsjonister og sikkerhetsvakter, slik at de kan konsentrere seg om service og sikkerhet i stedet for å kontrollere besøkende. SystemHouse Solutions har hjulpet mange kunder med å kutte kraftig ned på ressursbruk og bemanning ved hjelp av automatisert besøksregistrering som håndterer all slags besøk. I flere tilfeller har våre smarte, digitale løsninger for besøksflyt gitt besparelser på inntil 90 prosent. Slike løsninger gir mulighet for ubetjente resepsjoner og venterom, eller for bruk av QR-skannere ute i stedet for interntelefonløsninger med en vakt i den andre enden.

Slik fungerer det
Når et besøk kommer, ringer besøksregistreringssystemet opp verten via en SIP-telefon og en stemme forteller verten hvem som kommer og hva verten kan foreta seg. Verten kan da ganske enkelt trykke på 1 på telefonen for å slippe inn besøket, eller på 2 for å snakke med besøket direkte via terminalens innebygde lydsystem. Når verten gir klarsignal, skrives det ut et adgangsbevis med en QR-kode som kan brukes til å åpne dører og adgangssperrer.

SMS-varsling
Som et alternativ til SIP-telefoni kan verten velge å motta et SMS-varsel når det kommer besøk. Da sendes det en SMS med besøkets navn, firma og telefonnummer så snart vedkommende har registrert seg i terminalen eller via en skanner.

Besøksflyt i større virksomheter
Større virksomheter får mye besøk hver dag, og besøkende tas ofte imot av resepsjonister eller sikkerhetsvakter. Disse kan bruke Check In besøksregistrering via vanlig datamaskin og Check In-brukergrensesnittet på nett. De kan også koble til skrivere og skannere for å håndtere besøkende manuelt, samt forhåndsregistrere grupper av besøkende og skrive ut adgangsbevis for å gjøre flyten mer effektiv.

Besøksregistreringssystemet kan også håndtere grupper ved hjelp av terminaler, der de kan sjekke inn svært raskt dersom de er forhåndsregistrert. Check In kan også brukes til å registrere kjøretøy, bestille drosje og håndtere andre hendelser som du definerer selv via knappene. Dermed kan resepsjonister og sikkerhetsvakter konsentrere seg om andre oppgaver enn å ringe verten for å varsle om besøk.

Kontakt oss for
mer informasjon

Send en melding