-
SHS > Produkter > Cloud > Sikkerhet

Sikkerheten i vår skyløsning Cloud

Cloud er en SSL-VPN-basert løsning. Dette oppsettet gir suveren fleksibilitet og er dessuten svært kostnadseffektivt. Løsningen fungerer med all slags tilkoblinger og trenger ikke å konfigureres på nytt ved flytting eller andre endringer, i motsetning til statiske tunneler, som må reetableres ved bytte av IP- eller nettleverandør. Løsningen fungerer med NAT og eksisterende brannmurer/rutere og gjør det mulig å ha en eller flere ekstra tilkoblinger ved behov.

  • Kryptering

VPN-tilkoblingen bruker en AES-256-biters kryptering som bytter nøkkel hver time. Det betyr at krypteringsnøkkelen byttes én gang i timen for å hindre forsøk på å analysere og avkode oppfangede datastrømmer.

  • Autentisering

Autentisering gjøres ved hjelp av SSL-sertifikater med 2048-biters nøkkellengde for å etablere en sikker kommunikasjonskanal med https://

  • Pålitelighet

Alle kritiske komponenter i systemet, som servere, nettverksutstyr og lagring, følger N+1-prinsippet. Det betyr at utfall av én komponent ikke skal føre til at drift kobles ut, slik at det alltid er en alternativ rute eller enhet som kan ta over uten at systemdriften påvirkes.

Alle datasentre er sikkerhetsklassifisert i samsvar med SSF 200:4, som er det høyeste sikkerhetsnivået. Alarmen kommuniserer med et vaktselskap som rykker ut hvis alarmen utløses og går vaktrunder med ujevne mellomrom.

Bare godkjent og forhåndsregistrert personell har tilgang til datasenteret. All fysisk tilgang loggføres og overvåkes.

Datasenterne er sertifisert brannsikre i henhold til klasse EI60, som betyr at de kan stå imot brann i 60 minutter. I systemet inngår også automatisk brannslokkingsutstyr og direkte tilkobling til det lokale brannvesenet. Utstyret testes naturligvis regelmessig.

Den avbruddsfrie strømforsyningen, som består av strøm både fra kraftnettet og fra dieselgeneratorer, testes og vedlikeholdes regelmessig.

Kontakt oss for
mer informasjon

Send en melding