-

Sentralenheter

Integra-systemet har to forskjellige sentralenheter, Moveo og Moveo XL. Det er sentralenhetene, som tar alle logiske beslutninger og styrer de eventuelt tilkoblede dør- og alarmnodene. Samtlige enheter har høy driftssikkerhet og er enkle å installere.

Dynamiske sentralenheter for alle miljøer.

Moveo og Moveo XL er SystemHouse Solutions’ sentralenheter i alarm- og adgangssystemet Integra. Som navnet antyder, er det to varianter av samme løsning; det som skiller dem, er hvor mange dørmiljøer og alarmpunkter de håndterer. Begge er sertifisert i alarmklasse III i henhold til SSF 1014 av SBSC og europanorm EN 50131-3:2009 sammen med dørnoden S-Nod G2 og kortleseren BCR-SD G2. SystemHouse Solutions sentralenheter er laget for å fungere autonomt: Hvis tilkoblingen til den sentrale serveren blir brutt, har det ingen innvirkning på beslutningslogikken for enhetens overvåkingsområde; alle hendelser blir lagret lokalt inntil tilkoblingen kan gjenopprettes.

Oppdatering av firmware skjer sentralt fra Integra-serveren via enkel betjening, akkurat som all konfigurasjonen. Vi har brukt vår lange erfaring innen montering til å utvikle en montasjevennlig løsning. Moveo og Moveo XL passer utmerket til mindre arbeidsplasser med få dørmiljøer, men fungerer like godt i komplekse miljøer med tusenvis av dører og enda flere alarmpunkter. Takket være den dynamiske strukturen i databasene er det enkelt å håndtere og vedlikeholde alle nivåene over tid.

Kontakt oss for
mer informasjon

Send en melding